Kontakt

Agencija za ugljikovodike

Adresa: Miramarska 24, 10 000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 6431 920
Fax: +385 (0)1 6431 925
E-mail: info@azu.hr
OIB: 72156517632

Službenik za informiranje
Željka Rukavina
Telefon: +385 (0)1 6431 921
Fax: +385 (0)1 6431 925
E-mail: zeljka.rukavina@azu.hr

Kontakt
Željka Rukavina