Organizacijska struktura

Agencijom za ugljikovodike upravlja predsjednik i članovi Uprave, a poslovanje je organizirano kroz šest glavnih organizacijskih jedinica (sektora):

Uprava Agencije za ugljikovodike:
Marijan Krpan, predsjednik Uprave

Upravno vijeće Agencije za ugljikovodike:

Predsjednik upravnog vijeća:
Ivo Milatić

Članovi upravnog vijeća:

ZDRAVKO ZRINUŠIĆ- predstavnik ministarstva nadležnog za financije
ANAMARIJA MATAK- predstavnik ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša
Dr.sc. KRISTINA ČELIĆ - predstavnik ministarstva nadležnog  za energetiku
MILE HORVAT - predstavnik ministarstva nadležnog za gospodarstvo
DUNJA MAGAŠ - predstavnik tijela nadležnog prostorno uređenje

 

Kontakt
Željka Rukavina