Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Obvezne zalihe

Zalihe nafte i naftnih derivata

Republika Hrvatska obvezna je formirati i održavati obvezne zalihe nafte i naftnih derivata s ciljem osiguranja opskrbe u slučaju prijetnje energetskoj sigurnosti.  Sukladno „Direktivi 2009/119/EZ“ koja je implementirana u Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata te na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku o neto uvozu, odnosno unosu i ostvarenoj potrošnji u prethodnoj godini, donosi se odluka o količini i strukturi obveznih zaliha nafte i naftnih derivata.

Sa skladištarima se sklapaju kratkororčni, srednjoročni i dugoročni ugovori o skladištenju.

Sukladno Direktivi, obvezne zalihe nafte i naftnih derivata formiraju se najmanje u količini od 90 dana prosječnog dnevnog neto uvoza, odnosno unosa ili 61 dan prosječne dnevne domaće potrošnje naftnih derivata u prethodnoj kalendarskoj godini, ovisno o tome koja je količina veća.

 

Agencija za ugljikovodike osigurava obvezne zalihe nafte i naftnih derivata u količini dostatnoj da osigura neovisnost o uvozu za tri mjeseca.

Odlukom o količini i strukturi obveznih zaliha nafte i naftnih derivata za 2022. godinu definira se količina i struktura obveznih zaliha nafte i naftnih derivata za razdoblje od 01. srpnja 2022. godine do 30. lipnja 2023. godine kako slijedi:

Obveznik formiranja: Agencija za ugljikovodike
Naftni derivati: 238.000 tona
Sirova nafta: 417.000 tona
UKUPNO: 93 dana prosječnog dnevnog neto uvoza u 2021.


OBJEDINJENI ENERGETSKI RESURSI

PODRUČJA DJELOVANJA

Objedinjavanjem resursa unutar jednog zakona povećava se učinkovitosti sustava u području energetike kroz smanjenje administrativnih barijera.