Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Prioriteti rada Koordinacije – Agencija za ugljikovodike

Prioriteti rada Koordinacije

Autor: mediaval
event 24.10.2022.

Saznajte sve o prioritetima rada Koordinacije.

Razdoblje 2021.-2025.

Koordinacija će nastaviti s izvršavanjem svojih ostalih dužnosti propisanih Zakonom i Uredbom, prije svega s kontrolom i ocjenom sposobnosti operatora za ispunjavanje zahtjeva određenih Zakonom, traženjem inspekcijskog nadzora ukoliko se ukaže potreba, praćenjem europskih i nacionalnih propisa koji mogu imati utjecaja na opseg njenih dužnosti te ostalim djelatnostima koje osiguravaju sigurno odvijanje djelatnosti odobalnog istraživanja i eksploatacije ugljikovodika.

OBJEDINJENI ENERGETSKI RESURSI

PODRUČJA DJELOVANJA

Objedinjavanjem resursa unutar jednog zakona povećava se učinkovitosti sustava u području energetike kroz smanjenje administrativnih barijera.