Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ugljikovodici

Istraživanje i eksploatacija u Hrvatskoj

Istraživanje i eksploatacija ugljikovodika se ubraja među glavne infrastrukturne energetske djelatnosti, a uz to i među djelatnosti koje su ključne za gospodarski razvitak država koje raspolažu prirodnim resursima dostatnim za njihovu komercijalnu eksploataciju. Hrvatska ima bogatu povijest istraživanja i proizvodnje ugljikovodika, a ovaj sektor je u prošlosti bio jedan od glavnih pokretača gospodarstva i razvoja društva.

Uključivanjem Republike Hrvatske u Europsku uniju i otvaranjem tržišta, a imajući u vidu kako domaća proizvodnja ugljikovodika već dugi niz godina ima negativan trend, Vlada Republike Hrvatske odlučila je otvoriti vrata potencijalnim novim investitorima.

Prvi korak u tom smjeru bilo je osnivanje Agencije za ugljikovodike i to prema najboljim praksama u zemljama članicama EU i šire.


OBJEDINJENI ENERGETSKI RESURSI

PODRUČJA DJELOVANJA

Objedinjavanjem resursa unutar jednog zakona povećava se učinkovitosti sustava u području energetike kroz smanjenje administrativnih barijera.