Dokumenti o poslovanju

Financijska izvješća

Bilješke uz Godišnje financijsko izvješće za 2021. godinu

Financijsko izvješće za 2021. godinu

Bilješke uz Godišnje financijsko izvješće za 2020. godinu

Financijsko izvješće za 2020. godinu

Financijsko izvješće za 2019. godinu

Financijsko izvješće za 2018. godinu

Financijsko izvješće za 2017. godinu

Financijsko izvješće za 2016. godinu

Financijsko izvješće  za 2015. godinu

 

Program rada

Plan rada za 2021. godinu

Plan rada za 2019. godinu

Program rada za 2018. godinu

Program rada za 2017. godinu

Izvješće o radu za 2016. godinu

Program rada za 2016. godinu

Program rada za 2015. godinu

Izvješće o radu za 2015. godinu

Program rada za 2014. godinu

Izvješće o radu za 2014. godinu

Financijski plan

Financijski plan za 2022. godinu

Financijski plan za 2021. godinu

Financijski plan za 2020. godinu

Financijski plan za 2019. godinu

Financijski plan za 2018. godinu

Financijski plan za 2017. godinu

Financijski plan za 2016. godinu

Izmjene i dopune financijskog plana za 2015. godinu

Financijski plan za 2015. godinu

Financijski plan za 2014. godinu

Plan nabave roba, radova i usluga

Plan nabave za 2021. godinu

Plan nabave za 2020. godinu

Plan nabave  za 2019. godinu

Plan nabave za 2018. godinu

Plan nabave  za 2017. godinu

Plan nabave za 2016. godinu

Plan nabave za 2015. godinu

Plan nabave roba za 2014. godinu

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona za 2015. godinu

Izvješće o reviziji

Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2016. godinu

Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2015. godinu

Strateški plan agencije za ugljikovodike za razdoblje 2018. - 2020. godine

Strateški plan agencije za ugljikovodike za razdoblje 2018. - 2020. godine

Donacije i sponzorstva

Popis donacija za razdoblje 2014. - 2016.

Popis sponzorstava za razdoblje 2014. - 2016.

Upravno vijeće Agencije Za Ugljikovodike

Poslovnik o radu upravnog vijeća Agencije Za Ugljikovodike

Zaključci sa 2. sjednice upravnog vijeća Agencije Za Ugljikovodike

Zaključci sa 3. sjednice upravnog vijeća Agencije Za Ugljikovodike

Kontakt
Željka Rukavina